Jangan lewatkan program “Dakwatuna”, talk show kajian keislaman. Mengangkat topik-topik menarik dan aplikatif meliputi: Akidah Islam, Akhlak, Sejarah Islam (islamic story), Tafsir Al Qur’an, Hadis, dan Fikih, serta Biografi Salafush Shalih. Disajikan secara interaktif dengan bahasa sederhana bersama narasumber yang sudah ahli di bidangnya.
Hadir setiap hari, pukul 20.00 WIB di SIPP FM, Inspirasi Keluarga Anda