Hallo keluarga sipp, kali ini kita akan membahas mengenai ancaman bagi orang tidak berpuasa Ramadhan.
Yuk simak penjelesalannya

1. Dikatakan kafir dan halal darahnya
“Tali Islam dan sendi agama itu ada tiga perkara. Di atas tiga perkara itu, Islam didirikan. Barangsiapa yang meninggalkan salah satunya, ia adalah kafir dan halal darahnya. Ketiga perkara tersebut adalah: (1) persaksian bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah, (2) shalat wajib dan (3) puasa Ramadhan.” HR.Bukhari

2. Tidak diterima amalan qadhanya sepanjang masa
“Barang siapa yang tidak berpuasa satu hari di dalam bulan Ramadhan tanpa uzur atau sakit, puasa sepanjang masa tidak dapat menebusnya, walaupun ia melakukannya. HR.Bukhari

Di dalam buku Fiqh Sunnah dzahabi berkata, “Kaum mukminin telah menetapkan bahwa barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadhan bukan karena sakit adalah lebih buruk dari pada pezina dan peminum khamar. Bahkan mereka meragukan keislamannya dan menduganya sebagai orang yang bermuka dua serta lepas dari agama.”

Wah, ternyata selain halal darahnya saat kita tidak melaksanakan puasa Ramadhan tanpa ada halangan, tidak akan diterima qadha puasa kita walaupun kita menggantinya sepanjang tahun. Semoga kita dilindungi dengan niat seperti itu ya keluarga sipp sekalian. Aamiin (ref)